• Provincies

Employer Branding voor alle Nederlandse provincies

The Addstore ontwikkelde onlangs een Employer Branding Campagne voor alle Nederlandse provincies.  De provincie is namelijk binnen de overheid een redelijk onbekende speler. Onderzoek van Sparkey Motivaction maakt duidelijk dat we ten opzichte van de Rijksoverheid en de gemeenten een behoorlijk achterstand hebben als het gaat over naamsbekendheid en inhoudelijke taken. Dat is heel jammer omdat er de komende jaren juist hele uitdagende vraagstukken op het bord liggen van de provincies. Je kunt dan denken aan: hoe gaan we onze beperkte leefomgeving op een goede manier inrichten, hoe gaan we de landbouw verduurzamen en hoe helpen we mee om de energietransitie vorm te geven. Stuk voor stuk thema’s die heel actueel zijn en waarvoor de provincies continue op zoek zijn naar nieuw talent.

De inzet van sociale media sluit aan bij de belevingswereld van de wervingsdoelgroepen en laat zien dat de provincies midden in de samenleving staan. Social media zorgt er ook voor dat we de medewerkers van de provincie heel goed kunnen betrekken bij de campagne. Iedereen kan meehelpen met vertellen van het werkgeversverhaal van de provincies door te laten zien waar hij of zij invloed op heeft. De hashtag #invloed op je omgeving in combinatie met de huisstijl van de campagne maken de campagne krachtig en veelzijdig.

Je kunt zelf invloed uitoefenen

Wat de provincies uniek maakt ten opzichte van haar concurrenten op de arbeidsmarkt is het feit dat er hele mooie maatschappelijke vraagstukken liggen waar je zelf als medewerker ook heel direct invloed op kunt uitoefenen. Die gedachte hebben we vertaald naar de campagnethematiek: ‘#invloed op je omgeving‘. Deze thematiek maakt gelijk duidelijk waarom de provincie een interessante optie is. We geven ook een duidelijk signaal af hoe we de campagne willen gaan inzetten, namelijk via sociale media.

The Addstore ontwikkelde onlangs een Employer Branding Campagne voor alle Nederlandse provincies.

Het mooie aan deze campagne is dat we deze hele campagne vanaf de grond af aan hebben opgebouwd. Logo, huisstijl, website en campagne; alles is binnen The Addstore ontwikkeld. Dat maakt deze campagne voor ons bureau redelijk uniek.

Voor sommige onderdelen van de campagne hebben we de hulp ingeroepen van gespecialiseerde partners. Bij het ontwikkelen van het werkgeversverhaal hebben we samehttps://www.tempesta-consulting.nl/n gewerkt met https://www.tempesta-consulting.nl/Joëlle Smout van https://www.tempesta-consulting.nl/ Hotel Rebel was betrokken bij de realisatie van de campagnefilms en YourFellow was verantwoordelijk voor de distributie van de campagne.

De films maar ook het andere advertentiemateriaal zullen zichtbaar zijn op o.a. Linked In, Facebook en via Google.

Soortgelijke campagnes